Velkommen

Pallas AtheneGoddag og velkommen til Folkeuniversitetet Gribskov

Folkeuniversitetets formål er at afholde foredrag og kurser om forskningens resultater og metoder. Underviserne er universitetsuddannede eller har en særlig kompetence. De skal desuden være godkendt af en styrelse for folkeuniversiteterne.

Der forudsættes ingen forkundskaber eller baggrundsviden for at deltage i undervisningen, og der aflægges ingen eksaminer. Undervisningen foregår, så alle kan være med. Folkeuniversitetet Gribskov modtog i 2015 Gribskov Kommunes kulturpris.

Folkeuniversitetet Gribskov blev oprettet i 2014 og er et af ca. 80 folkeuniversiteter i Danmark. Der afholdes årligt en generalforsamling, hvortil repræsentantskabet indkaldes. Desuden foretages nyvalg til bestyrelsen. Enhver kan tilmelde sig repræsentantskabet, blot interesse for folkeoplysning er til stede.

Se Gribskov Folkeuniversitets foredrag og aktiviteter under siden Kursusprogram – forår 2019 (under udarbejdelse, ca. klar medio december).

God fornøjelse – Keld Hilding Hansen, formand

NÆSTE ARRANGEMENT: 

 

Køb billet på www.gribskovfu.nemtilmeld.dk