Velkommen

Pallas AtheneFolkeuniversitetet Gribskov blev oprettet i 2014 og er et af ca. 80 folkeuniversiteter i Danmark. Der afholdes årligt en generalforsamling, hvortil repræsentantskabet indkaldes. Desuden foretages nyvalg til bestyrelsen. Enhver kan tilmelde sig repræsentantskabet, blot interesse for folkeoplysning er til stede.

Folkeuniversitetets formål er at afholde foredrag og kurser om forskningens resultater og metoder. Underviserne er universitetsuddannede eller har en særlig kompetence. De skal desuden være godkendt af en styrelse for folkeuniversiteterne.

Der forudsættes ingen forkundskaber eller baggrundsviden for at deltage i undervisningen, og der aflægges ingen eksaminer. Undervisningen foregår, så alle kan være med. Folkeuniversitetet Gribskov modtog i 2015 Gribskov Kommunes kulturpris.

Se Gribskov Folkeuniversitets foredrag og aktiviteter under siden Kursusprogram – efterår 2018.

God fornøjelse – Keld Hilding Hansen, formand

NÆSTE ARRANGEMENT:  1. Verdenskrig ændrede den bestående orden. Lektor, cand. mag. i historie og idéhistorie Jens Jørgen Nielsen taler.  Lørdag den 17. november kl. 13.00-16.00 på Gribskov Gymnasium, Østergade 52, 3200 Helsinge.

Køb billet på www.gribskovfu.nemtilmeld.dk