Generelt

Pallas AtheneFolkeuniversitetet Gribskov blev oprettet i 2014 og er et af ca. 80 folkeuniversiteter i Danmark.

Samtidigt med oprettelsen blev der nedsat en bestyrelse og et repræsentantskab til støtte og inspiration for bestyrelsen. Der afholdes årligt en generalforsamling, hvortil repræsen-tantskabet indkaldes. Desuden fortages nyvalg til bestyrelsen. Enhver kan tilmelde sig repræsentantskabet, blot interesse for folkeoplysning er til stede.

Folkeuniversitetets formål er at afholde foredrag og kurser om forskningens resultater og metoder. Underviserne er universitetsuddannede eller har en særlig kompetence. De skal desuden være godkendt af en styrelse for folkeuniversiteterne.

Der forudsættes ingen forkundskaber eller baggrundsviden for at deltage i undervisningen, og der aflægges ingen eksaminer. Undervisningen foregår, så alle kan være med. Folkeuniversitetet Gribskov modtog i 2015 Gribskov Kommunes kulturpris.

Se mere på Folkeuniversitetet i Danmark